Diety Burry spiritueel therapeut
weblog

Overwegingen

Ik heb in mijn leven al vele boeken, artikelen e.d. gelezen en zal tot in de lengte der dagen daarmee door gaan. Het brengt me altijd veel vreugde en energie hoe anderen met kracht en oprecht gemeende woorden over het leven kunnen schrijven.

Mijn man noemt we wel eens een  boekenwurm. Dat klopt precies: ik vind het heerlijk om helemaal  in een boek te kruipen. Het meest optimistisch gestemd  raak  ik op dit moment van mensen die op prachtige wijze kunnen verwoorden dat het leven vol wonderen zit. Dat we leven in een tijd waarin het belangrijk is ons te gaan realiseren dat we alles in ons hebben om wonderen te creëren  en ons te realiseren dat het leven ook zo bedoeld is. Natuurlijk als je om je heen kijkt is er veel om je vraagtekens bij te zetten.

Maar dat is ook de bedoeling.

Er zijn nogal wat mensen die liever niet kijken naar het vele leed dat nog steeds geleden wordt. Om maar wat te noemen. De miljoenen kinderen die niet weten of ze morgen nog wel wat te eten hebben. Vrouwen die onder het toeziend oog van familieleden verkracht worden en voor half dood achtergelaten worden. Mannen, die vaak al heel jong een oorlog ingestuurd worden om hun medemensen op gruwelijke wijze om te brengen en daar de rest van hun leven mee moeten leven.

Er is heel veel wat niet goed is, wat anders zou kunnen en wat ook hoog nodig anders zou moeten.

De meesten van ons weten relatief kort dat we over een enorme kracht beschikken om het tij te keren en dat doet mij en velen met mij vreugdevol stemmen. Je hoeft niet moedeloos aan de kant te zitten. Dat je de moed wel eens laat zakken is heel menselijk en ik weet van mezelf dat ik de moed weer hervat als ik er klaar voor ben en doorga met mijn taak als wonderdoener.

Soms kan een liefdevol gebaar of een liefdevolle schop onder mijn kont me alweer doen opstaan en me het gevoel geven dat er nog zoveel moois is om te doen en te ervaren.
De mensen die liever niet kijken naar al dat verdriet in de wereld, zullen daar allen zo hun redenen voor hebben en wie ben ik om daar al te zuur over te doen. Ik richt me de laatste tijd liever op al dat potentieel wat op mij ligt te wachten.

Het wonderbaarlijke daarvan is dat ik dan in een stroom kom waarin ik boeken tegenkom, artikelen lees en vooral mensen tegenkom die net als ik ondanks of beter gezegd door wat  zij op hun pad tegenkomen gebruiken om er het beste voor zichzelf en anderen uit te halen.

Het zijn de ervaringen die mij uit tillen boven alles.

Het doet me ten volle voelen dat de liefde waarmee al die mensen hun leven en dat van anderen verheffen tot het goddelijke. Dan voel ik weer waar het leven om draait. Om liefde voor alles en iedereen. Niets zweverigs aan, meer broodnodig. We zijn geboren om het leven uit het lijden te tillen. Dat hoeven we niet alleen te doen . We zijn met velen die dit al weten en de komende jaren zullen meer mensen tot dat besef komen. Er hoeft niet met wapens gestreden te worden. We geven vorm aan het bestaan door ons liefdevol op te stellen naar anderen, te helpen waar dat nodig is en ons zelf het beste te gunnen.

We kunnen alles in ons leven creëren. We kunnen de juiste baan, partner aantrekken, succes hebben. Natuurlijk heb ik soms mijn vraagtekens als ik het zoveelste boek tegenkom over hoe we overvloed kunnen creëren in ons leven. Deze principes die ze beschrijven kunnen naar een veel hoger niveau getild worden en dan komt  iedereen veel verder. Er ligt zoveel potentieel op ons te wachten  wat ons tot werkelijke scheppers maakt.

Vaak denk ik aan de momenten dat ik vol enthousiasme zeg al genoeg spullen te hebben, niet zo nodig op vakantie hoef naar een ver land en tevreden kijk naar mijn leven op aarde. Ik kan ook wel eens zeggen dat ik vast iets mis, doordat ik nog nooit in een vliegtuig heb gezeten  en nog nooit een hele verre reis heb gemaakt.

Ik weet echter ook dat ik het meest gelukkig ben als ik mijn innerlijke reis waardeer en me daar op richt. Misschien vlieg ik nog wel eens in een vliegtuig naar een ver land . Tot nu toe is dat niet mijn prioriteit . Ik kan een gat in de lucht springen als ik  met mensen in aanraking kom die de wereld mooier willen maken.

Gelukkig kom ik veel mensen tegen die ook graag dat zouden willen. Geen honger, vrede en genoeg voor iedereen. Zo simpel en volgens sommigen zo moeilijk te realiseren. Dan vraag ik je te realiseren dat je geboren bent om nou juist datgene te doen. De wereld mooier maken en het simpel houden.

Geen honger, vrede en genoeg voor iedereen. Je herinnert jezelf eraan dat je daarvoor hier bent en gaat samen met anderen je daar voor inzetten. Je begint bij jezelf te kijken en jezelf alle kansen te gunnen om in vrijheid te leven. Van daaruit is je eigen beker gevuld en stroomt deze over en word je als het ware die wonderdoener.

Veel succes gewenst op je pad.

Met veel liefde Diety.
5 april 2009

naar boven