Diety Burry spiritueel therapeut
weblog

Nieuwetijdskinderen

Er worden steeds meer gevoelige kwetsbare kinderen geboren. Kinderen die heel prikkelgevoelig zijn en die naast zeer veel positieve eigenschappen ook gedrag- en of leerproblemen ontwikkelen. Kinderen waarbij de oude opvoedingsmethoden niet schijnen te werken.

We leven in een mooie tijd waarin er steeds meer ruimte komt voor contact met je innerlijk weten. De tijd waarin we leven wordt o.a. aangeduid als het Aquariustijdperk en zal ons gedurende een periode van ongeveer 2160 jaar steeds meer doen veranderen in gevoelsmensen. Tot nu toe heeft het verstand volop de ruimte gehad. Dit werkt echter niet meer. We komen langzaamaan in een tijdvak waarin ons gevoel ons de weg zal wijzen. Veel kinderen die nu geboren worden hebben dit weten al in zich en willen dit ook uitdragen. Ze worden ook wel “Nieuwetijdskinderen” genoemd. Ze vallen op omdat ze willen leven vanuit zachtaardigheid. Ze willen graag in harmonie leven met hun omgeving, hebben een sterke intuïtie, voelen haarfijn aan hoe een ander in zijn vel zit en hebben veel behoefte aan rust en regelmaat.

Deze kinderen kunnen je totaal verrassen met hun wijze uitspraken, maar ze kunnen sommige opvoeders en leerkrachten ook tot wanhoop drijven. Als ze net geboren zijn en er oogcontact plaats vindt dan kun je bij deze kinderen al een grote wijsheid ervaren. Naarmate ze ouder worden zullen ze deze wijsheid ook steeds meer uitspreken en je regelmatig een spiegel voorhouden.

Er zijn twee momenten in het leven van mijn oudste zoon die mij zijn bijgebleven. Het ene moment was toen hij al ruim 3 jaar was en mijn grenzen al aardig aan het verkennen was. Hij reageerde heel rustig toen ik voor het eerst met de grootste moeite boos op hem werd: “He he, nou word je eindelijk eens boos, ik ga maar naar mijn kamer.” mij in verbazing achterlatend over zijn rust en alerte reactie.
De tweede keer dat hij mij diep raakte was toen hij 7 jaar was. Hij keek naar een Disney-film die het bijbelverhaal vertelde over Mozes. De film was net afgelopen en liggend op zijn grote kussen draaide hij zich naar mij om en zei: ”Ik weet dat ik gekomen ben om liefde te zijn en liefde te geven en dat geldt voor alle mensen op aarde.” Ik stond paf. Nog dagelijks zie ik hoe hij in de wereld staat en wat hij hier op aarde wil neerzetten. Ik zie zijn vastberadenheid om ook werkelijk in liefde te leven en dit uit te dragen. Hij weet zeker dat wie goed doet, goed ontmoet.

Nieuwetijdskinderen hebben een sterk verlangen om de wereld veiliger te maken en kunnen niet tegen onrecht. Het is voor hen van groot belang dit ook werkelijk te doen: zij zien dat als hun taak. Zij hebben vaak een grote mate van helderziendheid en helderwetendheid. Nieuwetijdskinderen weten situaties goed in te schatten omdat zij intuïtief voelen of iets klopt of niet.
Ze willen de wereld mooier maken. Ze zien ook dat veel mensen daar minder mee bezig zijn en dat is voor hen (heel) frustrerend. Dat kan al op jonge leeftijd leiden tot onzekerheid, boosheid, depressiviteit of behoefte aan afzondering.

Leerkrachten en ook opvoeders kunnen Nieuwetijdskinderen nog al eens als lastig ervaren, omdat zij niet in het gareel passen. Deze kinderen zijn zo sensitief dat zij in een overvolle klas overspoeld worden door allerlei gevoelens en emoties van hun klasgenoten of de leerkracht. Vaak is de aangereikte de leerstof niet boeiend omdat deze niet aansluit bij hun belevingswereld. Een leerkracht gaf ooit mijn zoon extra leeswerk mee naar huis omdat hij het lezen nog niet onder de knie had. Hij kreeg boekjes mee met makkelijke teksten die wel bij zijn leesniveau pasten maar helemaal niet aansloten op zijn interesses. Het verhaal was veel te kinderachtig voor hem. Hij smeet het boek daarom uit pure frustratie door de kamer. Toen hij de kinderencyclopedie al spellend zin voor zin oplas was hij helemaal in zijn element. Die informatie sloot namelijk veel beter aan op waar hij mee bezig was.

Hoog gevoelige kinderen zijn meesters in het lezen van iemands energie en kunnen je haarfijn uitleggen waarom die mevrouw zo boos is of dat je maar niet zo lang moet praten met de buurvrouw omdat je er zo moe van wordt. Veel ouders kunnen dat moeilijk een plaats geven. Zij willen zich sociaal aangepast gedragen maar hebben een kind dat hen confronteert met hun onvermogen om gewoon beleefd afscheid te nemen van de buurvrouw als ze liever naar binnen gaan.

Alle kinderen hebben behoefte aan structuur en willen graag met liefde omgeven worden. Sensitieve kinderen kunnen echter een minder liefdevolle of drukke omgeving als dermate bedreigend gaan ervaren dat ze het behoorlijk moeilijk hebben. Alle kinderen zijn aan het einde van een schooldag wel eens moe. Heel gevoelige kinderen zijn dan vaak onhandelbaar en helemaal aan het eind van hun Latijn.

In de praktijk wordt hun gedrag vaak beoordeeld als zijnde niet aangepast of te impulsief. Ik ben zeker niet de eerste ouder die als reactie op haar overgevoelige zoon te horen krijgt dat hij misschien wel ADHD, PDD NOS of NLD heeft. Vanuit het standpunt van een leerkracht gezien, die wel tot 30 kinderen in de klas kan hebben, is het geen makkie om een kind te hebben rondlopen die niet de gehele tijd stil kan zitten. Een kind dat over alles wat hij ziet wil vertellen of zich wil uiten op papier middels een tekening. Voor dit soort kinderen, die als ze wat ouder zijn vaak ook dyslectisch blijken te zijn, is het leren uit een boek sowieso al een hele opgave.
Ze denken in beelden en zijn vaak heel begaafd. In de praktijk komt dit meer niet dan wel tot uiting. Dit is voor het kind zeer frustrerend. Het wil ook gezien en gehoord worden. Een diagnose kan zo gegeven worden. In de praktijk is er echter voor dit soort kinderen nog niet voldoende aandacht. De professionele reguliere hulpverlening is vooral gericht op het geven van medicijnen opdat het kind zich aanpast en minder impulsief reageert. Medicijnen die dikwijls veel bijwerkingen hebben. Als je kind helemaal stuitert of heel ongelukkig is dan kunnen een medicijnen echter een welkome ondersteuning zijn. Daar ken ik genoeg succesverhalen van. Er wordt echter wel heel gemakkelijk gedacht dat dat voldoende is.

Zoals ik al in het begin schreef leven we in een mooie tijd. Een tijd waarin er steeds meer ruimte zal komen voor ons gevoel. Een tijd waarin we ons meer zullen gaan richten op onze intuïtie en minder op verstand. De balans tussen deze twee zal ons meer in onze kracht doen staan. Gevoelige kinderen gaan ons daar in voor. Ze houden ons die spiegel voor, in zowel hun gelukkig als ongelukkig zijn. Ze hebben een groot hart wat dan ook makkelijk gekwetst kan worden. Als ze de juiste aandacht en begeleiding krijgen dan verloopt hun leven zonder al teveel pijn en vinden zij hun weg wel. Ze zijn ware wegvoorbereiders voor de vele generaties die nog na ons komen en die de vruchten zullen plukken van al hun harde werken.

Ik heb zelf 2 gevoelige zonen, die heel graag willen dat ik ook goed in mijn vel zit. Je hoort vaak ouders zeggen dat als hun kinderen het naar hun zin hebben zij het ook naar hun zin hebben. Mijn zonen hebben er ook belang bij dat ik het naar mijn zin heb, want dan gaat het met hen ook goed. Ze vragen dan ook zeer regelmatig of ik een goede dag heb gehad en of ik ook “mijn eigen ding” heb kunnen doen. Ze laten me ook weten dat je het elke dag weer anders kan doen, dat je kunt genieten van de zon of dat je best lekker op de bank kan gaan zitten met een boek of een borduurwerk. Lekker chillen en gewoon jezelf zijn mam!

Het zal ongetwijfeld zo zijn dat je het ziet als je kind het moeilijk heeft of depressieve momenten heeft. Weet je je geen raad met hun boosheid, frustraties of moeheid? Heb je zo nu en dan behoefte aan een klankbord? Ik kan je informatie en adviezen geven over de opvoeding van je kind of jouw vragen over het ouder-zijn. Met mijn gaven kan ik even naast je staan en bij je zijn. Dat kan weer even wat lucht geven en ruimte maken. Voor jezelf en voor je kind.

In liefde en licht, Diety

2 november 2009

naar boven