Diety Burry spiritueel therapeut
weblog

Wees trouw aan jezelf

Mijn jeugd was niet zo makkelijk. Mijn moeder heeft veel depressies, psychoses en moeilijke momenten doorgemaakt. Ze is niet alleen regelmatig opgenomen in het ziekenhuis voor zowel lichamelijk als psychische problemen, maar heeft ook 3 maal een zelfmoordpoging gedaan. Ze woont reeds langere tijd dementerend in een verpleeghuis. De laatste jaren kijk ik veel minder om naar mijn moeder en leer ik om mijn eigen leven met meer vreugde en rust in te vullen.

Naast de vreugdevolle momenten met mijn moeder en haar liefde zitten veel perioden van donkere wolken in mijn geheugen. Dat heeft mede mijn leven gekleurd. Ik heb haar nooit in de steek gelaten en haar in moeilijke momenten bijgestaan. Dat dit zeer ten koste van mijzelf is gegaan bleek in mijn 33e levensjaar: ik ben heel erg ziek geworden.

Mijn moeder heeft vaak aangegeven liever niet meer te willen leven. Ik heb me regelmatig afgevraagd waarom. Op jongere leeftijd kon ik haar verdriet wel voelen, maar ontbrak het bewustzijn om te onderkennen dat haar leven voor haar vaak ondraaglijk was. Het hoe en waarom was me destijds niet duidelijk. Ik heb er nooit moeite mee gehad dat ze niet meer wilde leven, maar de situatie maakt me wel onzeker. Ik ging regelmatig gebukt onder schuldgevoelens. Naarmate ik ouder werd zag ik dat schuld er niets mee van doen had. Ik heb altijd mijn best gedaan en haar altijd gesteund. Het was echter ook zo, dat ik de zorg voor mezelf verzaakte. Als kind leefde ik in de veronderstelling dat ik alleen bestaansrecht had, als ik voor iedereen klaar stond. Dat dit onhoudbaar is werd pijnlijk duidelijk toen ik volledig onderuit ging.

Mijn moeder zal de rest van haar leven de medicijnen, behandelingen en aandacht krijgen die zij nodig heeft en verdient. Het duurde lange tijd voordat ik ging inzien dat ik de aandacht die ik aan iedereen gaf juist zelf moest ontberen. Hoewel ik heel wat kritiek heb gekregen van allerlei mensen die vinden dat je voor je zieke moeder moet zorgen, kan niemand van mij verlangen dat ik dat doe ten koste van mezelf, met ziekte tot gevolg.

In de periode na het overlijden van mijn vader had ik veel verdriet. Ik wist echter ook dat dit nodig was om mijn leven en zijn leven nog eens aan mij voorbij te zien gaan. Ik beleefde veel momenten van diep respect en liefde voor mijn vader en zo ook naar mijn moeder. Het gaf mij meer en dieper inzicht in mijn eigen leven. Ik kwam er achter dat alle diëten en therapieën mijn chronische vermoeidheid wel verlichtte, maar dat ik op een diep nivo mezelf nog steeds in de wacht bleef zetten. Het is fijn om met iemand een diepe vorm van communicatie te ervaren, maar het is toch aan mij om mijn leven vorm te geven. Ik leer om meer en beter te luisteren naar mijn eigen gevoelens, naar mijn diepste Zelf. De allerbelangrijkste les is nu om me niet schuldig te voelen als ik een ander te weinig aandacht geef. Naast geven is het ook goed en ok om te ontvangen en om hulp te vragen!

Ik ben ‘aan het minderen’ om mezelf als een onbemind en mislukt wezen te zien. Het verleden is gepasseerd en zolang ik maar blijf oordelen over mijn oude fouten kom ik niet in contact met mijn innerlijke Zelf. Leren vertrouwen dat ik mezelf kan voeden met positieve gedachten over mezelf. Ik ben geen nietig wezen en ik ben niet op aarde gekomen om uitsluitend een materieel leven te leven. Ik ben zoveel meer dan wat ik in het verleden (van mijn ouders) geleerd heb. In dat verleden dacht ik dat ik er pas mocht zijn als ik veel omkeek naar anderen. Tegenwoordig leef ik meer vanuit mijn eigen innerlijke bron. Ik leer mezelf te beschermen en mijn terrein af te bakenen, om niet (te) veel met anderen bezig te zijn. Het doet er niet meer zo toe wat een ander van me denkt en ik leef niet op aarde om alleen anderen te behagen. Ik schat mezelf nu meer op waarde en herken nu snel de mensen die denken dat ik het voor hen moet oplossen. Die zuigen mij leeg, waarna ik vermoeid achterblijf.

Iedereen heeft z’n eigen verantwoordelijkheid om te leren zichzelf niet te verwaarlozen. Verwacht niet dat een ander het antwoord voor je heeft: het antwoord is in jezelf!

Je beschikt over genoeg vermogen en tools om te veranderen:

  • Leef in harmonie met jezelf en wees trouw aan jezelf. Laat je niet langer vermoeien met de verwachtingen van anderen en leef meer in eenheid met jezelf;
  • Reik naar het allerhoogste en weet dat je altijd geholpen wordt. Je hoeft het alleen maar te vragen en de antwoorden toe te laten. Wees jezelf hierin en het wordt je aangereikt;
  • Sta open en eis niet dat het verlangen gelijk vervuld wordt. Er wordt vertrouwen van ons gevraagd en stel je open voor de oerkracht.

 

Sta op! Ik wens je kracht en liefde.

 

Diety,
23 oktober 2010

naar boven