Diety Burry spiritueel therapeut
weblog

Spiritualiteit

Onlangs heb ik een demonstratie van Quantum Touch bijgewoond. Ik stond tijdens deze demonstratie lekker met de beide benen op de grond en voelde me enorm verbonden met alles en iedereen. De demonstratie werd door een vrouw gegeven die eerst een korte inleiding en uitleg gaf over wat Quantum Touch nou eigenlijk is. Ze had wat opmerkingen waarbij ze de belangstellenden heel duidelijk wilde maken dat Quantum Touch niet spiritueel was.......

spiritualiteit

Ik heb rustig en zonder oordeel verder geluisterd naar haar zeer duidelijke uitleg en had bewondering voor de beelden die ze schetste om het één en ander duidelijk te maken. Later ging de opmerking en de lading die in het woord spiritualiteit gelegd werd niet weg uit mijn gedachten. Het raakte ook een herinnering aan een voorval van jaren geleden.

Ik woonde in een leuke buurt, waar veel mensen net als ik kinderen hadden gekregen. Onze kinderen speelden regelmatig met elkaar. Met een aantal moeders had ik een wat intensiever contact over het moederschap en regelmatig kwam hun kind ter sprake. Dan had ik wel door dat er in het gezin met het desbetreffende kind ‘iets was’. Ze hadden al snel in de gaten dat ik op een manier keek waarbij ik vooral invoelde wat er met het kind aan de hand zou kunnen zijn.

Het woord spiritualiteit kwam bij een specifieke moeder vaak over de lippen. Zij was daar heel nieuwsgierig naar en wilde haar kind oprecht helpen. Ze had echter ook zo haar angsten. Op een dag vertelde ze over de situatie thuis en bracht ze ter sprake hoe haar partner over spiritualiteit dacht. Op een gegeven moment zei ze met een lichte trilling (spanning) in haar stem dat haar man mij maar zweverig vond. Ze observeerde mij daarbij heel nauwkeurig om te zien hoe ik daar op zou reageren. Ik heb er nogal luchtig over gedaan en vond het niet de tijd noch de plek om er op in te gaan. De beoordeling ‘zweverig te zijn’ kreeg ik wel vaker. Daar ben ik eigenlijk mijn hele leven wel mee geconfronteerd.

Ik wist in die tijd niet zo goed wat ik dan moest zeggen. Tot voor kort stond ik regelmatig met mijn mond vol tanden of werd ik angstig als iemand een opmerking maakte over spiritualiteit. Heel lang heb ik ook gewoon niet geweten dat wat ik zei en dacht spiritueel was en ik voelde me altijd in een hokje gestopt als mensen er iets over kwijt wilden. Ik heb altijd heel sterk de behoefte gevoeld om de eenheid met alles te ervaren en kijk zelden naar de verschillen tussen mensen. Ik kijk veel meer naar wat ons bindt.

Jaren later ben ik veel gaan lezen en bezocht ik lezingen die mij lieten zien hoe belangrijk het is om je als mens bewust te worden van wie je bent en wat de diepere betekenis is van ons leven op aarde. Het bracht mij de ontwaking uit een eenzaamheid die ik vele jaren heb gevoeld. Ik wist altijd al wel dat we niet alleen op aarde zijn gekomen om een opleiding te volgen en vervolgens te gaan werken. Ik heb altijd gevoeld dat er veel meer is dan een enkelvoudige oriëntatie op het materiële leven. Een oriëntatie die op zijn zachtst gezegd nogal beperkend is.

Een leven zonder de diepere betekenis daarvan te kennen, zonder de spirituele oriëntatie, is als een leven zonder een stevig fundament. Een leven waarin we allerlei luchtkastelen bouwen, zoals de financiële luchtbel die eind 2008 uiteen spatte met de  daarop volgende financiële (?) crisis. Hoewel er mensen zijn die in hun portemonnee weinig gevolgen ondervinden van deze zoveelste crisis, valt niet te ontkennen dat er veel gaande is. Velen sluiten er misschien hun ogen voor, of willen niet zien en voelen wat er allemaal gebeurt. Er is geen ontkomen aan dat er iets moet veranderen!

Hierbij is het vooral belangrijk te kijken naar wat ons mensen zoal verbindt met elkaar en in te zien dat we allemaal gelijk zijn. Het is niet langer de bedoeling dat de één meer heeft dan de ander. Het is de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om het leven ten volle in gelijkheid te leven.

Een leven met ruimte voor spiritualiteit is allesbehalve ‘zweverig’ en geeft ons de gelegenheid een diepere betekenis te geven aan ons leven op aarde. Het leven ervaren vanuit eenheid verbinding is de komende jaren het allerbelangrijkste dat ons kan helpen om een samenleving op te bouwen en niet af te breken.

Onze socialisatie, culturele opvattingen en waarden hebben ertoe geleid dat we, tijdelijk, zijn vergeten waar het in het leven om draait. De crisis waar we nu mee geconfronteerd worden is de kans om onszelf uit te tillen boven de middelmatigheid.

Gaan we zien dat een select gezelschap ons in de loop der tijd heeft misleid, waardoor we zijn gaan geloven en daarom handelen alsof we NIET GELIJK zijn? Dan is het NU de tijd om anders te gaan kijken en anders te gaan beoordelen.

Met een blik die uitgaat van de spirituele wetten zal onze waarneming van veel zaken drastisch veranderen. Je ziet de laatste jaren steeds meer boeken verschijnen die ingaan op een aantal Universele Wetten die ons bewustzijn kunnen verhogen. Ik juich dat alleen maar toe! Ook ik verlang naar een nieuw elan! Het kennen en ervaren van de diepe kennis en wijsheid die gelegen ligt in deze Universele Wetten vraagt een zekere spirituele discipline. Het vraagt dat we ons leven meer gaan vullen met integriteit, vertrouwen, liefde en compassie voor onze medemens.

Het vraagt vooral om onszelf te kennen. Het kan betekenen dat de mensen die gaan voor een betere wereld met meer gelijkheid, ervaren dat veel bezigheden en doelen in hun leven er niet meer zo toe doen. Je gaat je visie meer richten op het hogere, het spirituele. Zo doende kom je terecht in een gebied met meer rust en vreugde.

Hierbij hoort onherroepelijk ook, dat wat ons niet meer dient, afgebroken zal worden. Ons karakter en onze integriteit zullen groeien. De lessen die we leren zullen ons doen slagen. Laten we denken en leven vanuit de diepere betekenis van het leven en onszelf en de ander daarvoor de kracht geven. Verbind je met de spirituele wereld waar veel in besloten ligt. Dat helpt om jezelf weer te verbinden met je hart. Je hebt de macht en de kracht om dat te doen!

Ga terug naar de tijd waarin de schepping meer een schepping was van liefde. Ga terug in je herinneringen en weet dat dit nu weer opnieuw mag gebeuren. Raak jezelf aan in het diepst van je wezen en leef je leven ten volle.

Veel moed en kracht op je pad!

Diety
1 december 2010

naar boven