Diety Burry spiritueel therapeut
weblog

Ik houd van mij

Sinds een aantal jaren heb ik een praktijk voor spirituele therapie en kom ik met mensen in aanraking die bewust kiezen om aan zichzelf te werken. Steeds vaker heb ik prachtige consulten met kinderen en hun ouders. In mijn praktijk komen kinderen die allemaal hoogsensitief zijn. Ze vinden het vreselijk als ze voelen dat mensen in hun omgeving niet eerlijk zijn en voelen precies waar een ander mee rondloopt. Ze doen wijze uitspraken en hebben veel behoefte aan rust en ontspanning.

De kinderen die komen kun je even grofweg in 2 groepen indelen. Er zijn kinderen die zich al vanaf de geboorte niet welkom voelen op aarde. Ze huilen als baby veel en zijn ontroostbaar. Ze voelen zich heel erg angstig om in een wereld te leven waar veel mensen   geen of weinig kontact hebben met zichzelf.

Waar ik het vandaag over ga hebben zijn de kinderen die wel graag op aarde zijn. Ze raken door hun gevoeligheid vaak ondergesneeuwd en reageren op ten duur gefrustreerd over alles wat er moet. Ook zij kunnen na hun geboorte heel verdrietig zijn. Doordat ze snel overprikkeld raken kan zoiets als kraamvisite voor hen een ware aanslag zijn op hun zenuwgestel. Ze zijn nog maar net op aarde en dan al zo’n drukte te moeten ervaren is teveel van het goede.  Naarmate ze ouder worden kunnen ze perioden kennen van veel onrust of heel erg weinig energie.  Ze hebben vaak het gevoel dat ze de enige zijn die het leven als zo hectisch ervaart. Hun diepste wens is in contact te blijven met zichzelf en hun omgeving. Het lukt ze echter niet altijd om dit voor elkaar te krijgen en dat maakt ook dat ze zich vaak wat willen afzonderen . Als ze erover kunnen praten met hun ouders dan geven ze vaak aan zich eenzaam te voelen.

Als mensen bij mij komen is het vooral de bedoeling dat ze zich op hun gemak voelen en dat ik ze het gevoel geef dat ze er mogen zijn. Dit heeft al een enorme ontspanning tot gevolg en er wordt ook regelmatig gelachen en gehuild. Ik werk veel met kinderen van 11 jaar en jonger.  Ze willen op zich niet zoveel praten maar vinden het wel heel fijn als ze te horen krijgen dat het erom gaat jezelf te mogen zijn. Dat je anders voelen heel normaal is en hoe je hiermee om kan gaan.

Vanaf hun geboorte hebben ze een enorme liefde voor zichzelf en dat zie je ook terug in het feit dat ze heel sterk geaard zijn. Ze weten heel goed waar ze vandaan komen en waarom ze hier zijn. Ze ervaren veel liefde voor hun medemens en kunnen ook vaak hun begrenzing goed voelen.

Toch kan een kind dat vol overgave in het leven staat ook zijn  aarding minder sterk gaan ervaren. Ze kunnen al jong in hun leven het gevoel krijgen dat het er niet zo doet wat zij vinden en willen. Het is belangrijker je aan te passen en je te conformeren met wat de meeste mensen belangrijk vinden.

Dat kunnen zij echter niet. De meeste volwassenen zijn meester geworden in het zich aanpassen.

Deze kinderen hebben zo sterk de behoefte trouw te blijven aan zichzelf, dat aanpassen voor hen geen optie is.

Ze gaan echter wel twijfelen aan zichzelf en hun eigenwaarde kan al jong een fikse deuk krijgen. Als je wat verder in jaren bent kunnen veel van deze kinderen heel faalangstig worden.

In het leven is het erg belangrijk om je goed geaard te voelen. Een ander woord hiervoor is dat je je goed gegrond voelt. In feite komt het erop neer dat als je goed gegrond bent, je heel erg stevig in je eigenliefde staat. Je houd van jezelf en je kan accepteren dat een ander hier anders over denkt. Als je sterk gegrond bent dan komt de wereld niet zo sterk bij je binnen . Als je heel erg weinig zelfliefde ervaart dan wordt je energieveld doorlaatbaar en komt alles bij je binnen. Houd je veel van jezelf dan ketst alles wat niet in jouw energieveld past weer terug. Als een ander dan slecht in zijn vel zit dan voel jij je nog steeds goed en wordt je niet meegetrokken in verdriet, boosheid of angst van een ander.

Onlangs kwam er een meisje bij mij wat volgens haar moeder altijd vol overgave in het leven stond. Ze sprak over het feit dat ze was gescheiden van haar vader. Elke keer als ze bij haar vader was geweest had ze het niet zo naar haar zin gehad. Ze was altijd heel ondernemend en levenslustig geweest.

De laatste jaren echter viel haar op dat haar dochter zich wat terugtrok en ook uitspraken deed die gingen over zich eenzaam te voelen. Ze had er moeite mee dat ze op school het niet meer zo naar haar zin had omdat de drukte in de klas haar overweldigde. Ze zag kinderen die anderen kleineren om zichzelf beter te voelen . Ze had ook moeite met het leren lezen en keek me wat angstig aan toen haar moeder vertelde dat ze op school dachten zat ze wellicht dyslectisch was. Ik luisterde naar haar moeder en keek ondertussen naar dat lieve meisje. Nadat de moeder uitgepraat was ging ik me nog meer richten op het meisje en langzamerhand voelde ze zich meer op haar gemak. Ze gaf aan dat ze heel goed weet wat ze wel of niet wil. Haar probleem was meer dat ze dit niet meer aangaf aan een ander. Ze vertelde dat ze  sommige kinderen niet leuk vindt en had het ook nog over een specifiek kind wat heel veel aandacht vraagt in de klas.

Toen ze eenmaal op de tafel lag kwam ze al snel tot rust en gaf zich totaal over aan de behandeling. Toen deze was afgelopen had ze wat tijd nodig en na  10 minuten sprong ze van de tafel af en keek me blij en aandachtig aan. Voordat ik het eigenlijk wilde vragen vertelde ze dat ze nog wel wat moe was, maar zich al wel weer wat blijer voelde van binnen. Na een aantal dagen belde haar moeder om mij te vertellen dat er een totaal ander kind in huis rondliep. Ze was weer tevreden over zichzelf en vertelde weer duidelijk wat ze wel of niet wilde en deed weer allerlei dingen waar ze voorheen geen energie meer voor had.

Ze was weer tevreden over zichzelf en kon weer luchtiger tegen zaken aankijken waar ze de laatste jaren wat negatief over was. Het bezoek aan haar vader was heel positief geweest en ze had tegen hem verteld hoe ze zelf over bepaalde dingen denkt en voelt. Op school gaat het stukken beter, wat ook terug is zien is in het feit dat ze voor toetsen nu een G haalt. Al met al heeft ze veel meer zelfvertrouwen en staat ze steviger in haar schoenen.

De eisen die aan haar gesteld worden kan ze nu veel beter aan en ze kan ook relativeren wat er niet lukt.

In het gesprek geef ik een kind en ouder oprechte aandacht en de healing is er vooral op gericht om alle ballast wat zich in de loop der jaren heeft opgestapeld te verwijderen.

Vooral is de healing erop gericht om je eigenliefde weer te versterken en daardoor ben je als vanzelfsprekend weer geaard.

Ik hoef zelden tips te geven over goed te aarden omdat deze kinderen dit namelijk heel goed zelf weten. Hun verwarring zit hem meer in van alles te moeten naarmate ze ouder worden en in het feit dat ze steeds meer gaan ervaren dat er ook mensen zijn die niet zoveel eigenliefde hebben. Hoe ga je daarmee om.

Het gesprek en de healing herstellen weer hun eigenliefde.  

Voor meer informatie over mijn werk kunt u mijn website lezen en in een eventueel telefonisch gesprek kan er wat uitgewisseld worden. Daarna kan er een afspraak gemaakt worden, als u dat wilt.

U bent welkom.

Diety
18 februari 2013

naar boven