Diety Burry spiritueel therapeut
weblog

De verbinding met jezelf en de ander

Als kind  sta je nog veel meer in verbinding met een dieper weten dan als je wat ouder van jaren bent. Logisch ook. In deze maatschappij leren we vooral vanuit ons hoofd te leven. Daardoor weten veel mensen helemaal niet meer wat ze voelen. Alles wat ze tegen komen in het leven wordt benaderd vanuit het denken erover, vaak piekeren en steeds vaker krijg je dan als mens  ook nog te maken met allerlei angst gedachten omdat men teveel gaat leven met de gedachten dat het zus of zo moet of dat dit of dat beter is.

We kennen allemaal wel schuldgevoelens, faalangsten, onzekerheid, schaamte en kunnen er moeilijk van loskomen. We gaan er vaker dan ons lief is onder gebukt. We oordelen vaak streng over onszelf en we kunnen ook daardoor niet met een open vizier naar een ander kijken. Dat is jammer omdat we in wezen allemaal met elkaar verbonden zijn en we vanuit de verbinding ook veel meer begrip voor onszelf zouden kunnen opbrengen.

We leven in een behoorlijk individualistische maatschappij. Er wordt ons geleerd dat we alles zelf kunnen bereiken als we maar willen en genoeg energie er in stoppen. Overal om ons heen is er sprake van competitie.
We worden als mens vaak opgejaagd door in veel situaties beter te moeten zijn dan een ander. We krijgen ermee te maken op school, we zien het in de reclame, het bedrijfsleven en zelfs onze politieke leiders gaan er prat op dat ze beter zijn dan die ander. Tegen de tijd als we volwassen zijn weten we niet beter. De meeste mensen vinden het normaal en halen hun schouders op. Maar wat als dat ons nou niet lukt om beter te willen zijn dan die ander. Veel mensen gaan hier enorm onder gebukt. Het brengt een enorm lijden teweeg door zo naar het mens-zijn te kijken.

De verbinding
Ik heb in mijn leven al heel wat boeken gelezen en mede door deze nieuwsgierigheid kwam ik ook boeken tegen die meer resoneerde met mijn eigen weten. Van jongs af wist ik al dat  de aarde een betere plek mag worden voor iedereen .We kunnen dit bereiken door de verbinding met onszelf weer aan te gaan . Tevens mogen we ons realiseren dat we ook allen verbonden zijn met elkaar. Competitie doet velen van ons zich ongelukkig voelen. We raken uit balans. We verliezen de grond onder onze voeten. Waarom. We zijn namelijk allen met elkaar verbonden en we worden diep ongelukkig om elkaar te bekritiseren.

Uit balans
Steeds meer mensen worden depressief en voelen zich totaal niet gelukkig met hun leven. Alle cursussen over positief denken lossen niets op. Het wordt eigenlijk alleen nog erger. Want als het je dan nog niet lukt om meer gelukkiger en succesvoller te zijn komt dat natuurlijk doordat je niet positief in het leven staat. Het is een uit Amerika overgewaaide manier van leven waarbij we vooral wegkijken voor wat er werkelijk aan de hand is.
We zijn namelijk de verbinding kwijt met onszelf door vooral te leven vanuit ons hoofd en de verbinding met de ander door te geloven dat we moeten concurreren. Dat is de belangrijkste oorzaak van ons zoeken naar meer balans, naar een fijner leven.

Leven vanuit het hart
De verbinding met onszelf zal ruimte krijgen als we vanuit ons hoofd naar ons hart bewegen. Het is een totaal andere benadering van het leven. We gaan dan terug naar onze ware natuur. Onze ware natuur is te voelen en te ervaren vanuit ons hart en dan de verbinding te maken met ons hoofd. Waar we dan gedachten erover krijgen. Gedachten die zuiver zijn en die werkelijk vertellen wat en hoe te handelen.

Een consult
Mensen die mij benaderen willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Ze willen weer meer verbinding voelen met zichzelf en de ander. Als ervaringsdeskundige kan ik ze vertellen dat er meer mogelijk is dan je vaak zelf denkt. Gedachten kunnen ons behoorlijk beperken en natuurlijk kunnen gedachten ons ook doen openen.
Om hierbij een voorbeeld aan te halen kan ik zeggen dat ik veel gegroeid ben door te voelen vanuit mijn hart. Jaren geleden alweer zat ik in een flinke burn-out. Ik sliep totaal niet meer en kwam na 2 jaar  fulltime te werken op de bank te zitten. Ik dacht alles op te lossen door psychologie te gaan studeren. Toen ik de folders aan het doornemen was kwam er een diep weten naar boven. Ik voelde dat ik genoeg had geleerd uit boeken en dat ik  meer ervarend mocht gaan leren. Snel daarna kwam ik in aanraking met energetische therapie. Het heeft mijn leven echt verandert. Ik kon weer slapen en  kwam meer in contact met mezelf. Daarna gebeurde het steeds vaker dat ik verbinding kreeg met wat werkelijk goed voor me was en als ik dat volgde kwamen er allerlei wonderen op mijn pad. Niet dat ik ineens kon lopen over water. Nee, dat niet. Meer dat ik op het juiste moment datgene kon neerzetten wat goed was voor mij.
Tevens bemerkte ik dat ik daardoor een voorbeeldfunctie had voor anderen. Zo kon ik me verbinden met vaak wildvreemden die geraakt werden door wat ik deed en kon ik hen bewegen tot een verandering.
Als therapeut heb ik allerlei tools geleerd om mensen ook verder te helpen. Ik vertel er vol overtuiging bij dat als ik de levenservaring niet had gekregen ik mensen alleen een trucje zou kunnen leren. Het gaat niet om een trucje leren. Het leven wil ervaren worden en meditatie, visualisatie, ademwerk, healing en andere mooie tools werken alleen maar als je daardoor weer verbonden raakt met wie je bent. Je niet langer aanpast maar meer gaat voelen wat je zelf wilt. Wat goed voor jou is. Wat je blij maakt.

In een consult kan er echt baanbrekend werk worden verricht. Er is ruimte voor een gesprek van mens tot mens.  Als je werkelijk naar elkaar luistert  kan  er enorm veel gebeuren. Tevens kan er nog meer heling plaatsvinden door alles wat je belemmert los te laten door middel van een healing. Sommige mensen kunnen weerstand ervaren omdat ze niet goed weten wat een healing nou precies is en tevens vinden ze dat een verandering pas kan plaatsvinden als ze er hard voor hebben gewerkt. Vooral dat laatste kan ze flink bezig houden. Ja, dat is ook wel logisch want met name dat is ons geleerd. We moeten er hard voor werken anders heb je het niet verdiend. Dan kan ik alleen maar zeggen dat het leven niet is bedoeld om overal heel erg je best voor te moeten doen. Je zou eigenlijk zelfs kunnen zeggen dat als je heel erg je best ergens voor moet doen je je kan afvragen of het werkelijk bij je past. Middels een healing kom je weer meer in balans en ga je ook anders kijken naar jezelf. Er komt weer meer ontspanning doordat blokkades worden opgeheven. Dat is wel de bedoeling, want als je op dezelfde manier blijft kijken naar wie je bent en hoe je doet dan kan er ook niets veranderen. Je komt dus weer meer in verbinding met jezelf.
naar boven