Diety Burry spiritueel therapeut
weblog

Liefde

We leven in een prachtige tijd. Een tijd waarin steeds meer mensen voelen dan het anders gaat worden. Ons Bewustzijn is aan het uitdijen. We gaan het leven zoals het tot nu toe gaat steeds meer loslaten. We kiezen meer voor eigenliefde. We maken ruimte voor andere gedachten. Gedachten die meer liefdevol zijn , vrede en harmonie in zich dragen. We gaan steeds meer open staan voor wie we in essentie zijn.

De essentie van ons Wezen is Liefde. Ons Ego heeft ons geholpen hier op aarde onze doelen te bereiken. We voelen echter ook dat ons Ego graag vast blijft houden aan macht, manipuleren, angst, jaloezie, dwang, het altijd anderen de schuld willen geven en altijd gelijk willen krijgen.
Voor steeds meer mensen gaat het hier niet meer over. Het is hen duidelijk dat er meer moet zijn. Meer van hetzelfde dient je niet langer en is langzaam aan het verdwijnen.

We maken meer ruimte voor onszelf door vanuit ons hoofd naar ons hart te bewegen. Natuurlijk gaat dit vaak niet zonder slag of stoot. In dit proces kan je heel veel oud zeer gaan tegenkomen. Je leven kan zelfs betekenen dat je wel zoveel pijn gaat ervaren dat je bijna niet meer kan voelen dat je pure Liefde bent. Perioden van een intense leegte kunnen zich aandienen en kunnen gelukkig ook weer weggaan. Het verwerken, accepteren en loslaten van oud zeer maakt meer ruimte voor wie je werkelijk bent.

We gaan andere keuzes maken. Doordat we meer vanuit ons hart leven kunnen we deze keuzes ook bewust maken. Door de liefde die we gaan voelen voor ons eigen proces, voor ons Leven en voor wie we zijn kan er van alles veranderen. Je voelt dat je Ego langzamerhand steeds stiller gaat worden en je ervaart steeds vaker dat er meer Licht in je leven gaat komen.

Het weer terugkeren naar ons ware Zelf is heel erg belangrijk. We zijn geboren om te gaan staan voor onszelf. Dat we dan eerst moeten ervaren dat we niet onszelf kunnen zijn is een gegeven wat gewoon bij het leven hoort. Als je eenmaal gaat voelen dat je gewoon jezelf wilt zijn dan krijg je een verbinding met je ware essentie. Je eigen kleur ga je steeds meer voelen. Die ware essentie is onze Ziel. De roep van onze Ziel is dat deze zich wil manifesteren op aarde in volledig zijn.

We mogen ons leven weer voelen en ervaren zoals het werkelijk is bedoelt. We gaan ons openen voor het Licht. We gaan zelfs ervaren dat we Goddelijk zijn.  Dit ervaren we doordat we innerlijk de beweging hebben gemaakt naar harts-bewustzijn. Ons Ego hebben we langzaam maar zeker steeds meer losgelaten en Nu is het tijd voor meer Liefde. Onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Zonder oordeel naar onszelf en anderen kijkend beseffen we dat iedereen er mag zijn zoals het bedoeld is. We begrijpen dat niemand hier zomaar is en dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Niemand is beter dan de ander en in wezen is iedereen hier op aarde om zichzelf te mogen zijn.

naar boven